Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София 2021

щанд: 61
щанд: 30
щанд: 14
щанд: 32
щанд: 17
щанд: 16
щанд: 12
щанд: 40
щанд:
щанд: 35, 36
щанд:
щанд: 46
щанд: 24