Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София

Вторник, 22 ноември 2022 г. - УНСС София

Регистрация за посетителищанд: 45
щанд: 25
щанд: 13
щанд: 40
щанд: 35
щанд: 39
щанд: 24
щанд: 14
щанд: 67
щанд: 50
щанд: 26
щанд: 68
щанд: 36
щанд: 23
щанд: 7
щанд: 34
щанд: 8
щанд: 1
щанд: 33
щанд: 90
щанд: 22

Nestle

щанд: 19
щанд: 46
щанд: 105
щанд: 31
щанд: 54
щанд: 12
щанд: 11
щанд: 30
щанд: 6
щанд: 10
щанд: 85
щанд: 62
щанд: 32
щанд: 9