Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София

Вторник, 21 ноември 2023 г. - УНСС София

Регистрация за посетителищанд: 27
щанд: 14
щанд: 31
щанд: 60, 61
щанд: 46
щанд: 55
щанд: 54
щанд: 25
щанд: 10
щанд: 13
щанд: 57
щанд: 1
щанд: 35
щанд: 50
щанд: 56
щанд: 22
щанд: 8
щанд: 33
щанд: 11
щанд: 21
щанд: 49
щанд: 30
щанд: 32
щанд: 62
щанд: 52
щанд: 67
щанд: 34

Кариери

щанд:
щанд: 53
щанд: 23
щанд: 12
щанд: 45
щанд: 51
щанд: 29
щанд: 28
щанд: 40