Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници 2020

щанд: 56
щанд: 11, 12
щанд: 26, 27
щанд: 46
щанд: 41
щанд: 28
щанд: 40
щанд: 86
щанд: 34
щанд: 23
щанд:
щанд: 24
щанд: 39
щанд: 18, 19
щанд: 37
щанд: 49
щанд: 54
щанд: 33
щанд: 35, 36
щанд: 25
щанд: 5
щанд: 58
щанд:
щанд: 50