Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници 2019

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - УНСС София

щанд: 21
щанд: 73
щанд: 57
щанд: 70
щанд: 20
щанд: 15
щанд: 16
щанд: 61
щанд: 59
щанд: 85
щанд: 72
щанд: 76, 77
щанд: 65, 66
щанд: 56
щанд: 88
щанд: 48
щанд: 29
щанд: 69
щанд: 7
щанд: 26, 27
щанд: 83
щанд: 45
щанд: 52
щанд: 43
щанд: 60
щанд: 78
щанд: 46
щанд: 32
щанд: 41
щанд: 28
щанд: 40
щанд: 89
щанд: 74
щанд: 82
щанд: 34
щанд: 4
щанд: 31
щанд: 100
щанд: 55
щанд: 53
щанд: 75
щанд: 23
щанд: 51

Intersport

щанд: 24
щанд: 84
щанд: 39
щанд: 47
щанд: 67
щанд: 62
щанд: 18, 19
щанд: 64
щанд: 6
щанд: 37
щанд: 50
щанд: 54
щанд: 49
щанд: 30
щанд: 68
щанд: 81
щанд: 3
щанд: 33
щанд: 17
щанд: 22
щанд: 38
щанд: 35, 36
щанд: 25
щанд: 63
щанд: 79, 80
щанд: 11, 12
щанд: 42
щанд: 5
щанд: 58
щанд: 44
щанд: 86
щанд: 2
щанд: 95
щанд: 87
щанд: 13, 14
щанд: 8
щанд: 71
щанд: