Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София

Вторник, 19 ноември 2024 г. - УНСС София

Регистрация за посетителищанд: 46
щанд: 45
щанд: 39
щанд: 49, 50
щанд: 62
щанд: 21
щанд: 53
щанд: 23, 24
щанд: 25
щанд: 31