Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София

Вторник, 22 ноември 2022 г. - УНСС София

щанд: 24
щанд: 26
щанд: 23
щанд: 1
щанд: 46
щанд: 30