Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници

Схема с разположение на фирмите участници по щандове - УНСС София

щанд: 57
щанд: 73
щанд: 61
щанд: 20
щанд: 65, 66
щанд: 56
щанд: 29
щанд: 26, 27
щанд: 45
щанд: 46
щанд: 28
щанд: 40
щанд: 34
щанд: 31
щанд: 53
щанд: 23
щанд: 51

Intersport

щанд: 24
щанд: 39
щанд: 67
щанд: 62
щанд: 6
щанд: 50
щанд: 54
щанд: 49
щанд: 30
щанд: 35, 36
щанд: 25
щанд: 11, 12
щанд: 68
щанд: 58
щанд: 13, 14
щанд: 13, 14
щанд: 8
щанд: