Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София

Вторник, 22 ноември 2022 г. - УНСС София

щанд: 29
щанд: 39
щанд: 24
щанд: 26
щанд: 23
щанд: 1
щанд: 33
щанд: 46
щанд: 31
щанд: 12
щанд: 11
щанд: 30
щанд: 85

Токуда Банк

щанд: 9