Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници в София

щанд: 8
щанд: 105, 40
щанд: 51
щанд: 56
щанд: 81
щанд: 31
щанд: 14
щанд: 30
щанд: 25
щанд: 29
щанд: 23
щанд: 10
щанд: 13
щанд: 39
щанд: 21, 22
щанд: 37
щанд: 54
щанд: 27
щанд: 35, 36
щанд: 26
щанд: 79, 80
щанд: 52
щанд: 57
щанд: 60
щанд: 87

Олива АД

щанд: 55
щанд: 49