Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

История на „Дни на кариерата - Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти”

Форум „Дни на кариерата в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти“ е съществена част от годишния календар за събития на JobTiger и стартира през 2010 г. Кариерното изложение дава възможност на студенти и млади специалисти, които търсят кариерно развитие в споменатите области да се срещнат с компаниите - лидери в секторите и да открият своето ново работно място или възможност за стажантска програма.

Специализираният форум, от който са стартирали кариерите на повече от 7 000 души, от 2020 г. вече има и виртуален ден, който се провежда изцяло онлайн на платформата на Brazen Technologies, давайки възможност на работодатели и търсещи работа от страната и чужбина да се включат напълно безопасно, независимо къде се намират по света.

През годините събитието се радва на все по-голяма популярност сред български и международни компании, търсещи служители в секторите: икономика, финанси, човешки ресурси, маркетинг и обслужване на клиенти като през 2019 г. бройката на предлагащи работа достига 90, а привлечените посетители са 6500.

През 2022 година „Дни на кариерата в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти ” ще се проведе през ноември присъствено в УНСС, гр. София, и онлайн на платформата на Brazen Technologies. Сребърен спонсор на събитието е SUMUP.

По традиция организатори на форума са: компания за комплексни HR услуги JobTiger, Университет за национално и световно стопанство, Междууниверситетски център за развитие на кариерата, Студентски съвет при УНСС.

Партньори на „Дни на кариерата в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти” през годините са били: Министерство на икономиката, Агенция по заетостта, „Иновативна София“ – направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община и други.

Събитието се е организирало и с подкрепата на Nescafe 3in1.

Oнлайн в платформата на Brazen Technologies
348 онлайн чат интервюта 26 фирми участници
Oнлайн в платформата на Brazen Technologies
871 онлайн чат интервюта 34 фирми участници
София
6 500 посетители 90 фирми участници
София
6 000 посетители 83 фирми участници
София
6 000 посетители 85 фирми участници
София
5 000 посетители 67 фирми участници
София
4 800 посетители 72 фирми участници
София
4 500 посетители 60 фирми участници
София
3 500 посетители 48 фирми участници
София
5 000 посетители 25 фирми участници
София
500 посетители 16 фирми участници
София
300 посетители 13 фирми участници
Общо:
42 800 посетители
619 фирми участници