Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Архив 2022

Статистика

22 ноември 2022
София
5 200 посетители 73 фирми участници
24 ноември 2022
Online на платформата на Brazen Technoligies
302 чат интервюта 18 фирми участници

Фирми участници

DECATHLON