Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Архив 2019

Статистика

28 ноември 2019
София - Университет за национално и световно стопанство
6 500 посетители 90 фирми участници

Фирми участници

AIG

Grand Hotel Sofia

Инвестбанк АД