Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Архив 2017

Статистика

30 Ноември 2017
София - Университет за национално и световно стопанство
5 000 посетители 85 фирми участници

Фирми участници

JobTiger Recr

Nestle Bulgaria

Банка Пиреос България АД