Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти
  • София - УНСС 19 ноември 2024

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯЗащо трябва да дойдеш на събитието?

  • За да се срещнеш с компаниите-лидери на пазара;
  • За да откриеш всички стажантски програми и свободни позиции, събрани на едно място;
  • За да осъществиш пряк контакт с компаниите и да пропуснеш дългия процес по подбор на персонал.


Как да се включиш в Дни на кариерата?

  • Запознай се с участващите компании, отворените позиции при тях и стажантските им програми;
  • Ела в деня на събитието и създай личен контакт с представителите на компаниите.