Изкачи се към успеха
Дни на кариерата

ДНИ НА КАРИЕРАТА:
ИТ | Комуникации | Аутсорсинг

Единственото в България кариерно изложение в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг дава възможност на студенти и млади специалисти, които търсят кариерно развитие в бранша, да се срещнат с компаниите-лидери и да станат техни служители.
София - 11 октомври 2018
Пловдив - 15 октомври 2018
Варна - 17 октомври 2018

ДНИ НА КАРИЕРАТА В УНСС 2018:
Икономика | Финанси | Маркетинг | Човешки ресурси | Обслужване на клиенти

Мястото, където студентите и млади специалисти в сектори Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти ще открият своята мечтана работа или стаж.
София - 29 ноември 2018

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА

„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър, Живот” е най-големият и посещаван форум за студентски стаж и кариера, в който участват водещи работодатели от различни бизнес сектори.
София - 12-13 март 2019
Варна - 18 март 2019
Бургас - 20 март 2019
Русе - 25 март 2019
Свищов - 27 март 2018
Велико Търново - 1 април 2018
Габрово - 3 април 2018
Пловдив - 8 април 2018

ВИРТУАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА

Единственото кариерно събитие в България, което се провежда изцяло онлайн и дава възможност на търсещи работа и работодатели от различни бизнес сектори да се свържат, без значение къде се намират по света.
16 май 2018

Календар

29 ноември 2018
ДНИ НА КАРИЕРАТА В УНСС 2018