ДНИ НА КАРИЕРАТА    

ДНИ НА КАРИЕРАТА В УНСС 2020:
Икономика | Финанси | Маркетинг | Човешки ресурси | Обслужване на клиенти

Във връзка със заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването в частта ѝ за преустановяване на присъствения учебен процес във висшите училища до края на месец ноември, ви информираме, че събитието Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти, предвидено да се проведе на живо на 26 ноември 2020 г. в УНСС, ще бъде организирано само онлайн на 1 декември 2020 г. на платформата на Brazen Technologies.
Виртуален ден - 1 декември 2020


Регистрация за посетители Регистрация за работодатели

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2021

„Национални дни на кариерата” е най-големият форум за студентски стаж и кариера, в който участват водещи работодатели от различни бизнес сектори.
София - 9-10 март 2021
Пловдив - 16 март 2021
Свищов - 18 март 2021
Варна - 22 март 2021
Русе - 24 март 2021
Габрово - 29 март 2021
Велико Търново - 31 март 2021
Виртуален ден - 8 април 2021

ВИРТУАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА

Първото изцяло онлайн кариерно събитие в България, което от 2015 година насам дава възможност на търсещи работа и работодатели от различни бизнес сектори да се свържат, независимо къде се намират по света.
10 юни 2021

ДНИ НА КАРИЕРАТА 2021:
ИТ | Комуникации | Аутсорсинг

Дванадесетото издание на изложението ще даде възможност на студенти, млади и опитни специалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии и телекомуникациите да се срещнат с компаниите - лидери в секторите ИТ, Комуникации и Аутсорсинг и да открият своето ново работно място или възможност за стажантска програма.

Виртуалният ден ще се проведе изцяло онлайн, давайки възможност на работодатели и търсещи работа от страната и чужбина да се включат напълно безопасно, независимо къде се намират по света.
София - 7 октомври 2021
Пловдив - 12 октомври 2021
Варна - 14 октомври 2021
Габрово - 19 октомври 2021
Виртуален ден - 20 октомври 2021

ДНИ НА КАРИЕРАТА В УНСС 2021:
Икономика | Финанси | Маркетинг | Човешки ресурси | Обслужване на клиенти

Дванадесетото издание на изложението е мястото, където студентите и млади специалисти в сектори Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти ще открият своята мечтана работа или стаж.

Виртуалният ден ще се проведе изцяло онлайн, давайки възможност на работодатели и търсещи работа от страната и чужбина да се включат напълно безопасно, независимо къде се намират по света.
София - 23 ноември 2021
Виртуален ден - 25 ноември 2021

Календар

декември 2020
ДНИ НА КАРИЕРАТА: ИКОНОМИКА | ФИНАНСИ | МАРКЕТИНГ | ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ | ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 2020