Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Програма - Пловдив

Сряда, 04 април 2018 г. - Пловдивски панаир, Конгресен център

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 16:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
16:00
Закриване на форума