Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Програма - Бургас

Понеделник, 02 април 2018 г. - Бургаски свободен университет

09:00 - 10:00
Настаняване на компаниите
10:00 - 10:30
Официално откриване на събитието
10:30 - 15:00
Срещи с работодатели, дискусии и консултации
15:00
Закриване на форума