Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Фирми участници - Свищов

щанд: 2
щанд: 3
щанд: 4
щанд: 5

Европейска комисия

щанд: 6
щанд: 8
щанд: 1
щанд: 7