Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Фирми участници - София

щанд: 161
щанд: 61
щанд: 106
щанд: 70
щанд: 91
щанд: 9
щанд: 64
щанд: 39
щанд: 23
щанд: 7 , 8
щанд: 34
щанд: 63
щанд: 4
щанд: 33
щанд: 66
щанд: 107

Европейска комисия

щанд: 93
щанд: 3
щанд: 40
щанд: 146 , 147
щанд: 109
щанд: 30
щанд: 159
щанд: 10
щанд: 36
щанд: 144
щанд: 35
щанд: 173
щанд: 150
щанд: 140
щанд: 67 , 68
щанд: 62
щанд: 111
щанд: 89
щанд: 41
щанд: 160
щанд: 58
щанд: 149
щанд: 29
щанд: 164
щанд: 60
щанд: 148
щанд: 69
щанд: 158
щанд: 42
щанд: 11
щанд: 94
щанд: 163
щанд: 172

Survey Sampling Bulgaria EOOD

щанд: 151

Силвър Стар Моторс ЕАД

щанд: 88
щанд: 59
щанд: 71
щанд: 171
щанд: 31 , 32
щанд: 110
щанд: 77
щанд: 73
щанд: 162
щанд: 85 , 86
щанд: 57
щанд: 143
щанд: 19
щанд: 112
щанд: 72
щанд: 56

Център за развитие на човешките ресурси

щанд: 55

Би Ай ЕООД

щанд: 174
щанд: 108