Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Фирми участници - Русе

щанд: 2
щанд: 3
щанд: 4
щанд: 5

Европейска комисия

щанд: 6
щанд: 7
щанд: 8
щанд: 9
щанд: 1
щанд: 11
щанд: 12

Център за развитие на човешките ресурси

щанд: 13
щанд: 10