Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Фирми участници - Пловдив

щанд: 2
щанд: 3
щанд: 4
щанд: 5 , 6
щанд: 7 , 8
щанд: 9

Европейска комисия

щанд: 10
щанд: 13
щанд: 11
щанд: 14
щанд: 15
щанд: 16
щанд: 17
щанд: 1

Силвър Стар Моторс ЕАД

щанд: 18
щанд: 19
щанд: 20
щанд: 21
щанд: 12