Национални дни
на кариерата
Добра кариера. добър живот

Фирми участници - Габрово

щанд: 2
щанд: 3
щанд: 4
щанд: 5 , 6
щанд: 7
щанд: 8

Европейска комисия

щанд: 9
щанд: 12
щанд: 10
щанд: 13
щанд: 1
щанд: 14
щанд: 11