Дни на кариерата
икономика, финанси, маркетинг,
човешки ресурси и обслужване на клиенти

Фирми участници

щанд: 39, 70
щанд: 24
щанд: 25, 26
щанд: 27
щанд: 72, 73
щанд: 37
щанд: 45
щанд: 46
щанд: 34
щанд: 40
щанд: 12